>> صفحه اصلی
         >> درباره روسانا
         >> اخبار
         >> مقالات
         >> تماس با ما
         >> نمایشگاهها

 
جستجو در سایت
آكادمي خلباني بلاروس (كالج عالي هوايي)

آكادمي خلباني موسسه اي آموزشي مي باشد كه پاسخگوي نيازهاي كنوني آموزشي متخصصين با تخصص هاي بالاي هوايي مي باشد. كالج عالي هوايي آموزش حرفه اي متوسطه در تخصص هاي جداگانه آموزش عالي ارتقاي تخصص و بازآموزي پرسنل در سيستم آموزش بدون وقفه را فراهم مي سازد.

 

اهداف اصلي كالج عالي هوايي:

 

 • ارتقاي تخصص و بازآموزي متخصصين سازمان هاي هوايي؛
 • سازماندهي عمليات علمي – تحقيقاتي اعضاي هيات علمي، كاركنان و افراد آموزشي آموزش يافته در كالج؛
 • آموزش حرفه اي متوسطه براي اشخاص داراي تحصيلات متوسطه و يا فني – حرفه اي؛‌
 • آموزش عالي براي اشخاص داراي تحصيلات متوسطه فني – حرفه اي؛

 

تاريخچه آموزشي كالج:

كالج عالي هوايي بلاروس آموزش متخصصين هوايي با تحصيلات عالي و متوسطه تخصصي را جهت هواپيمايي نظامي و كشوري جمهوري بلاروس در تخصص هاي مورد تائيد وزارت آموزش جمهوري بلاروس و هم چنين ارتقاي تخصص پرسنل بخش هوايي فراهم مي سازد. اول اكتبر 1974 به امر شوراي وزيران بلاروس و وزير هواپيمايي نظامي شوروي، آموزشگاه فني هواپيمايي نظامي در مينسك تاسيس شد.

در سال 1991 آموزشگاه فني هواپيمايي نظامي به دستور وزير هواپيمايي نظامي به كالج فني هواپيمايي نظامي مينسك سازماندهي مجدد يافت.

به امر وزير آموزش جمهوري بلاروس از سال 1994 عنوان كالج فني هواپيمايي نظامي مينسك به كالج هواپيمايي كشوري مينسك تغيير يافت.

از سال 2001 به دستور كميته ي هوايي دولت جمهوري بلاروس عنوان اين كالج به كالج عالي هوايي مينسك تغيير يافت.

كالج از سال 1997 آموزش به متخصصين هوايي با تحصيلات عالي را آغاز كرد.

 

دانشكده ارتقاي تخصص و بازآموزي پرسنل

داراي تخصص هاي زير مي باشد:

 • بهره برداري فني از هواپيماها و موتورها
 • بهره برداري فني از تجهيزات هوايي
 • بهره برداري فني از تجهيزات هوايي (تجهيزات راديوالكترونيكي)
 • سازماندهي حركت و پرواز با وسايل نقليه هوايي

 

اين دانشكده داراي كرسي هاي زير مي باشد:

 • كرسي علوم انساني و اجتماعي؛
 • ايمني در حمل و نقل هوايي؛
 • زبان انگليسي؛

 

دانشكده هواپيمايي نظامي

كرسي هاي دانشكده:

 • كرسي رشته هاي علوم طبيعي
 • كرسي رشته هاي فني عمومي
 • كرسي بهره برداري فني از هواپيماها و موتورها
 • كرسي بهره برداري فني از تجهيزات راديوالكترونيكي
 • كرسي بهره برداري فني از تجهيزات هوايي
 • كرسي تربيت بدني و ورزش

 

پايگاه آموزشي- توليدي

يك بخش ساختاري سازماني – اداري كالج محسوب مي شود كه آموزش عملي متخصصين هوايي با تحصيلات تخصصي متوسطه و عالي را سازماندهي، برنامه ريزي و كنترل مي نمايد؛ هم چنين شرايط را جهت اجراي عمليات علمي – تحقيقاتي و توسعه ي خلاقيت هاي فني دانشجويان داراي تحصيلات تخصصي متوسطه و عالي دانشكده ي نظامي و هواپيمايي نظامي، دانشجويان آموزش غير حضوري و كاركنان كالج فراهم مي سازد.

    
لیست موضوعات
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه رایزنی و سلوک آموزش نوا محفوظ می باشد.
طراحی سایت و میزبانی وب : ایران طراح