>> صفحه اصلی
         >> درباره روسانا
         >> اخبار
         >> مقالات
         >> تماس با ما
         >> نمایشگاهها

 
جستجو در سایت
اسامی دوره های آموزشی _فارسی

 

برنامه هاي آموزشي ارتقای تخصص كارمندان و متخصصين داراي تحصيلات تخصصي عالي و متوسطه
 

 

فعاليت تاكتيكي-عملياتي

شماره رديف

عنوان تخصص

تعداد ساعات آموزشي

زمان آموزش (روزها)

1

حقوق شناسی

1106

2سال

2

پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه

1176

2سال

3

كارمندان خدمات حفاظتي شيميايي-راديولوژيكي

36

5

4

فرمانده بخش امداد نجات آتش نشانی

74

12

5

واحد فعاليت تاكتيكي-عملياتي

36

5

6

عملكرد عملياتي واحد

36

5

7

رؤسا (معاونين رؤسا) بخش امداد نجات آتش نشانی

72

12

8

مديريت فعاليت تاكتيكي-عملياتي

36

5

9

اجراي فعالیت های امداد نجات در حمل و نقل (دوره پيشرفته)

80

12

10

اجراي فعالیت های امداد نجات در حمل و نقل (دوره پايه)

36

5

11

كارمندان خدمات آتش نشاني در واحدهاي هواپيمايي كشوري

74

12

12

اجراي فعالیت های امداد نجات در منطقه تخريب يافته سازه هاي ساختماني (دوره پايه)

36

5

13

اجراي كارهاي امداد نجات در منطقه تخريب يافته سازه هاي ساختماني (دوره پيشرفته)

72

12

14

واكنش در برابر حوادث مرتبط با حذف مواد شيميايي خطرساز

68

12

15

واكنش در برابر حوادث و اتفاقات ناشي از تشعشعات راديواكتيو

74

12

16

اجراي عملیات امداد نجات در مناطق آلودگي هاي راديواكتيو

36

5

17

اجراي عملیات امداد نجات در مناطق آلودگي هاي شيميايي

36

5

18

مسئولان از بين بردن حوادث ناشي از انفجارها ي نفتي و محصولات نفتي

36

5

19

سازمان دهي كار با استفاده از تجهيزات و ابزارامداد نجات در جريان مقابله با حوادث غيرمترقبه

36

5

20

ساختار مديريتي خدمات امداد نجات گاز

40

5

21

واكنش در برابر حوادث با استفاده از مواد شيميايي، بيولوژيكي،‌ راديولوژيكي و هسته اي (مطابق با استانداردهاي كميته ناتو در زمينه ي برنامه ريزي اضطراري مدني)

76

12

22

تاكتيك اطفاي حریق نفت و محصولات نفتي از طريق روش هاي میان لايه اي در مخازن تجهیز نیافته به سيستم هاي ثابت اطفاي حريق

36

5

23

مسئوليت در برابر ايمني راديواكتيو و كنترل راديواكتيو

76

12

24

 

مانيتورينگ و پيش بيني حوادث غيرمترقبه

78

12

38

5

25

اجراي عمليات امداد نجات و عمليات اطفاي حريق در هواپيماها و واحدهاي هواپيمايي كشوري (مطابق با استانداردها و فنون سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري)

72

11

26

اجراي عملیات امداد نجات در ساختمان هاي مرتفع (دوره پايه)

74

12

27

اجراي عملیات امداد نجات در ساختمان هاي مرتفع

36

5

28

ارتقاي مهارت امدادگران در زمينه ي اطفاي حريق

78

12

29

سازمان دهي فعاليت هاي حفاظت در برابر آتش. مسئولين سازمان هاي حفاظت در برابر آتش و متخصصين عهده دار تعويض كشيك

72

12

30

عملیات امداد نجات در مكان هاي نامناسب براي تنفس

36

5

31

اجراي عملیات امداد نجات در مكان هاي نامناسب براي تنفس

72

12

32

كنترل و مديريت در هنگام مقابله با حوادث غيرمترقبه توسط نيروها و عوامل

78

12

33

متد سازمان يافته آموزش مديريت در هنگام مقابله با حوادث غيرمترقبه توسط نيروها و عوامل

76

12

 

 

زمان آموزش (روزها)

تعداد ساعات آموزشی

عنوان دوره های آموزشی

شماره ردیف

12

74

نگهداری از جرثقیل ها در شرایط نرمال

34

5

36

بهره برداری ایمن از جرثقیل ها

35

12

60

بهره برداری ایمن از دستگاه الکتریکی با فشار تا 1000 ولت

36

5

38

بهره برداری ایمن از دستگاه های بالابر

37

12

54

نگهداری از بالابرها در شرایط نرمال

38

5

36

اجرای ایمن عملیات بارگیری و تخلیه

39

5

36

نظارت بر شرایط فنی و بهره برداری مخازن تحت فشار

40

5

40

عملیات با استفاده از متد های صعود صنعتی به ارتفاعات بلند

41

عملیات نظارتی و پیشگیرانه

5

36

معاونین رئسای بخش های شهری و منطقه ای حوادث غیرمترقبه

42

5

36

کارکنان بخش های نظارت و پیشگیری حوادث غیرمترقبه

43

5

36

کارکنان بخش های فنی وپیشگیری از حوادث غیرمترقبه مدیریت منطقه ای حوادث غیرمترقبه

44

5

36

کارکنان بازرسی نظارت و ایمنی

45

5

36

ساختار بازرسی مهندسی واحدهای کمپانی های نفتی و پتروشیمی

46

5

36

ساختار بازرسی مهندسی واحدهای کمپانی های صنعتی

47

12

74

نظارت بر بهره برداری ایمن جرثقیل ها

48

5

36

طبقه بندی خطرات انفجار و آتش سوزی

49

5

36

مقابله با انفجار ساختمانها

50

5

36

تخلیه ایمن افراد

51

5

36

محدود کردن آتش سوزی. برنامه ریزی و راه حل های سازنده

52

5

36

ساختمان ها و بناهای مقاوم در برابر آتش سوزی.

53

5

36

مونتاژ، تنظیم و خدمات فنی دستگاه اتوماتیک اطفای حریق

54

5

36

مونتاژ، تنظیم و خدمات فنی سیستم های حفاظتی ساختمان از دود

55

5

36

تجارت و فروش ماشین آلات و تجهیزات، دستگاه های امدادی، مواد اطفایی حریق

56

5

36

آماده سازی سازه ها، مواد و محصولات ساختمانی مقاوم در برابر آتش

57

5

36

طراحی سیستم علامت دهی، هشدار آتش سوزی و کنترل تخلیه

58

5

36

مونتاژ، تنظیم و خدمات فنی سیستم علامت دهی، هشدار آتش سوزی و کنترل تخلیه

59

5

36

طراحی دستگاه های اتوماتیک اطفای حریق

60

5

40

اقدامات فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری

61

5

36

گواهی و صدور مجوز

62

11

54

نظارت بر بهره برداری ایمن بالابرها

63

5

36

تخصص های فنی در زمینه ی آتش سوزی

64

5

36

عملیات اداری

65

5

36

عملیات فنی

66

5

40

طراحی، مونتاژ، تنظیم و خدمات فنی سیستم های هشدار آتش سوزی، کنترل تخلیه و مقابله با دود

67

5

36

سازماندهی عملیات داوطلبانه آتش نشانی

68

5

36

سازماندهی عملیات کمیسیون فنی آتش نشانی

69

5

36

سازماندهی اجرای اطفای حریق تمرینی

70

12

72

تحقیق درباره عوامل مربوط به آتش سوزی و یا نقض قوانین مربوط به ایمنی حریق

71

5

36

تبلیغات و آموزش در زمینه ی ایمنی در برابر آتش سوزی

72

فعالیت های سازمانی و اداری

5

38

معاونین روسای بخش های شهری و منطقه ای سیستم های دولتی پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل و گروهی از کارکنان جهت اطمینان از عملکرد سیستم هشدار دهنده و مقابله با حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل

73

5

36

کار ایدئولوژیک و نیروی انسانی

74

5

42

مدیریت در عملکرد سیستم دولتی پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه و پدافند غیر عامل

75

5

40

 کنترل و سازماندهی فعالیت های تاکتیکی- عملیاتی در سازمانها و بخش های حوادث غیرمترقبه

76

12

76

تدریس دوره های ویژه در کلاس های تخصصی "پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه" سازمان ها

77

6

44

سازماندهی اقدامات جهت حفاظت مناطق و جمعیت از حوادث غیرمترقبه 

78

5

38

کنترل و مدیریت فعالیت های علمی-آموزشی ارگان ها و بخش های حوادث غیرمترقبه

79

11

72

5

40

اقدامات تخلیه

80

5

36

سازماندهی اقدامات حفاظت پزشکی-بیولوژیکی جمعیت

81

5

36

سازماندهی عملیات حفاظت در برابر مواد شیمیایی و رادیواکتیویته

82

5

36

حفاظت از نیروی کار

83

5

42

کنترل عملیات نظارتی در حفاظت از مناطق و جمعیت در برابر حوادث غیرمترقبه طبیعی و پدید آمده توسط انسان و پدافند غیرعامل

84

5

36

پشتیبانی کادر عملیاتی ارگانها و بخش های حوادث غیرمترقبه

85

5

36

پشتیبانی اقتصادی و مالی فعالیت های ارگانها و بخش های حوادث غیرمترقبه

86

برنامه های آموزشی بازآموزی کارکنان

فعالیت تاکتیکی- عملیاتی

12

78

Dosimetrist شیمی دان

87

  فعالیت های فنی و عملیاتی                                             

5

40

پیروتکنیک

88

12

66

متصدی اطفای حریق

89

18

128

صعودکنندگان صنعتی(climber)  به ارتفاعات مرتفع

90

12

98

صعودکنندگان صنعتی  (climber)درجه 5

91

12

74

Стропальщик (slinger)

92

برنامه هاي آموزشي دوره ها

فعاليت تاكتيكي – عملياتي

5

40

آتش نشانان چترباز جهت اطفاي حريق جنگل ها

93

5

40

امدادگران سوانح گازي

94

18

120

مقابله با حوادث پديد آمده توسط انسان

95

40

322

آموزش مقدماتي امدادگران (دوره پيشرفته)

96

20

154

آموزش مقدماتي امدادگران (دوره پايه)

97

5

36

dosimetrist

98

2

16

آموزش دوره اي خدمه كابين و پرواز هواپيماهاي اورژانس و استفاده از تجهيزات امدادي نجات

99

18

126

عمليات امدادي نجات در ساختمان هاي مرتفع

100

18

156

اطفاي حريق در تاسيسات برقي تحت فشار 0.22 تا 110 كيلوولت

101

12

74

عمليات با تكنيك ها و تجهيزات امدادي نجات به كار گرفته در هنگام مقابله با حوادث غير مترقبه

102

9

52

به كارگيري از ابزار و تجهيزات امدادي نجات در هنگام مقابله با حوادث غير مترقبه

103

12

70

فعاليت هاي تاكتيكي – عملياتي

104

5

36

تامين اقدامات پيشگيرانه و مقابله با حوادث غير مترقبه از نظر اطلاعاتي عملياتي

105

11

72

تامين اقدامات پيشگيرانه و مقابله با حوادث غير مترقبه از نظر اطلاعاتي عملياتي (دوره پيشرفته)

106

5

40

سازماندهي و اجراي عمليات امدادي در حيطه گازي

107

5

36

مقابله با نشت هاي اضطراري نفتي و محصولات نفتي

108

18

130

استفاده از نيروها و ابزار در هنگام مقابله با حوادث غير مترقبه

109

11

72

عمليات امدادي نجات با كمك بخش حمل و نقل هوايي و آماده سازي محموله جهت حمل و نقل به دستگاه تعليق هلي كوپتر

110

فعالیت های فنی عملیاتی

5

42

راننده جهت ایستگاه های آتش نشانی خودکار

111

14

86

کنترل کشتی های موتوریبر روی راه های آبی در بلاروس

112

5

36

نصب و تعمیر کوره های گرمایشی

113

24

186

راننده ماشین های ویژه

114

5

40

راننده وسایل نقلیه موتوری جهت حمل و نقل کالاهای خطرناک (دوره پایه)

115

3

16

راننده وسایل نقلیه موتوری جهت حمل و نقل کالاهای خطرناک با درجه 1

116

3

16

راننده وسایل نقلیه موتوری جهت حمل و نقل کالاهای خطرناک با درجه 7

117

4

24

راننده وسایل نقلیه موتوری جهت حمل و نقل کالاهای خطرناک به مخازن

118

3

20

متخصصین مسئول نسبت به ایمنی در حمل و نقل کالاهای خطرناک و سوخت های حمل و نقل هوایی

119

3

20

متخصصین مسئول نسبت به ایمنی در حمل و نقل (اتومبیلی) کالاهای خطرناک با درجه1

120

3

20

متخصصین مسئول نسبت به ایمنی در حمل و نقل (اتومبیلی) کالاهای خطرناک با درجه 2

121

3

20

متخصصین مسئول نسبت به ایمنی در حمل و نقل (اتومبیلی) کالاهای خطرناک با درجه 3،4.1،4.2،4.3،5.1،5.2،6.1،6.2،8،9

122

3

20

متخصصین مسئول نسبت به ایمنی در حمل و نقل (اتومبیلی) کالاهای خطرناک با درجه 7

123

18

132

کنترل پله برقی ها و آسانسورهای مخصوص فرار در مواقع حریق

124

2

16

آمادگی جهت کار با ماسک های عایق ضدگاز

125

5

38

بهره برداری ایمن از مخازن تحت فشار

126

فعالیت های نظارتی و پیشگیری

5

36

عملیات آتش نشانی داوطلبانه

127

5

36

نصب، تنظیم و خدمات فنی دستگاه های خودکار اطفای حریق

128

5

36

نصب، تنظیم و خدمات فنی سیستم حفاظت ساختمان در برابر دود

129

5

36

حفاظت سازه های ساختمانی، مواد و محصولات در برابر آتش

130

5

36

نصب، تنظیم و خدمات فنی سیستم های علامت دهی و هشدار آتش سوزی و کنترل تخلیه

131

فعالیت های سازمانی و اداری

6

42

انفورماتیک، سیستم های اطلاعاتی و نرم افزار کاربردی

132

5

36

سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری نظارت بر وضعیت مواد شیمیایی خطرناک

133

 

 

 

    
لیست موضوعات
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه رایزنی و سلوک آموزش نوا محفوظ می باشد.
طراحی سایت و میزبانی وب : ایران طراح