>> صفحه اصلی
         >> درباره روسانا
         >> اخبار
         >> مقالات
         >> تماس با ما
         >> نمایشگاهها

 
جستجو در سایت
انستیتو مدیریت مهندسی بحران حوادث غیرمترقبه بلاروس

 

انستیتو مدیریت مهندسی بحران حوادث غیرمترقبه بلاروس

     

اطلاعات كلي

انستيتو مديريت مهندسي بحران يكي ديگر از مجموعه هاي 3 گانه وزارت حوادث غيرمترقبه بلاروس مي باشد كه دربرگيرنده ي حيطه ي وسيعي از خدمات آموزشي در زمينه ي ايمني صنعتي و آتش سوزي، حفاظت در برابر حوادث غير مترقبه و پدافند غير عامل مي باشد.

تاريخچه

تاسيس اين موسسه آموزشي به سپتامبر سال 1933 باز مي گردد؛ زماني كه بر اساس دسته آتش نشاني شهر مينسك، دانشكده ي فني آتش نشاني جهت آموزش گروه آتش نشاني گشايش يافت.

سپس موسسه آموزشي چندين بار سازماندهي مجدد يافت، تا جايي كه در سال 1992 به موسسه آموزش عالي و از سال 2000 عنوان كنوني "انستيتو مديريت مهندسي بحران" وزارت حوادث غير مترقبه جمهوري بلاروس را دارا گرديد.

دانشکده ها

دانشكده مهندسي

اين دانشكده داراي تخصص هاي زير مي باشد:

" پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه"

(تخصص: "مهندسي پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه")

بر اساس آموزش عمومي متوسطه و زمان آموزش 4 سال؛

"ايمني صنعتي"

(تخصص: "مهندسي ايمني صنعتي")

بر اساس آموزش عمومي متوسطه و زمان آموزش 5 سال

دانشكده فرماندهي

اين دانشكده داراي تخصص زير مي باشد:

"مديريت بحران حوادث غير مترقبه"

(تخصص: "كارشناسي ارشد مديريت")

بر اساس آموزش عالي تخصصي و زمان آموزش 1 سال.

دانشكده آموزش غيرحضوري

اين دانشكده داراي تخصص زير مي باشد:

"پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه"

(تخصص: "مهندسي پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه«)

بر اساس آموزش عمومي متوسطه و زمان آموزش 5 سال.

دانشكده بازآموزي و ارتقاي تخصص

تخصص هاي بازآموزي:

"ايمني صنعتي"

(تخصص: "مهندسي ايمني صنعتي"

بر اساس آموزش عالي فني و زمان آموزش 18 ماه.

"مهندسي ايمني سازه هاي ساختماني"

(تخصص: "مهندسي ايمني"

بر اساس آموزش عالي فني و زمان آموزش 18 ماه.

 

دوره هاي ارتقاي تخصص انستيتو و سمينارهاي گرايشات زير به زبان هاي روسي و انگليسي برگزار مي شوند:

طراحي، مونتاژ، نصب، خدمات تجهيزات ايمني در برابر آتش سوزي؛

مقابله در برابر حوادث غير مترقبه،

ايمني صنعتي و ايمني در برابر آتش سوزي؛

مقابله با حوادث آتش سوزي و انفجار؛

آشنايي و نيز شيوه مقابله با نشتي هاي شيميايي خطرناك و مواد منفجره و بهره برداري صحيح و ايمن از مكان هايي كه امكان آتش سوزي در آنجا زياد است؛

حمل و نقل محموله هاي خطرناك و اجراي عمليات بارگيري توسط اتومبيل؛

اجراي كمك هاي اوليه در حوادث غير مترقبه؛

 

دوره هاي آموزشي

پيشگيري از آتش سوزي و نظارت بر مكان هايي كه امكان آتش سوزي در آنجا زياد است (دوره عملي و تئوري با استفاده از عناصر مدل سازي كامپيوتري).

محتواي دوره:

حفاظت غير فعال از ساختمان ها، تجهيزات و مجموعه ي آنها در برابر آتش سوزي؛

اصول تامين ايمني ساختمان ها و تجهيزات در برابر آتش سوزي؛

ويژگي هاي تامين ايمني ساختمان هاي دولتي، مكان هاي صنعتي و كشاورزي در برابر آتش سوزي؛

استفاده از نرم افزار كنوني جهت آموزش متخصصين فعاليت هاي نظارتي؛

طول مدت دوره: 3-2 هفته

 

مهارت اطفاي حريق و اجراي عمليات امدادي نجات (دوره عملي و تئوري با استفاده از عناصر مدل سازي كامپوتري پروسه ي اطفاي حريق)

محتواي دوره:

سازماندهي آموزش تاكتيكي متخصصين؛

تاكتيك اطفاي حريق در مكان هاي مختلف؛

اجراي عمليات امدادي نجات؛

تاكتيك مقابله با حوادث غير مترقبه پديد آمده توسط انسان؛

تاكتيك مقابله با حوادث غير مترقبه طبيعي؛

استفاده از نرم افزارمدرن جهت آموزش متخصصين اطفاي حريق؛

طول مدت دوره: 3-2 هفته

 

اصول كمك هاي اوليه اورژانس در حوادث غير مترقبه (دوره عملي و تئوري با استفاده از مجموعه هاي فانتوم مدولار

محتواي دوره:

بررسي، دسته بندي و آموزش كمك هاي اوليه به مصدومين در حوادث غير مترقبه؛

بررسي و آموزش اورژانس به مصدومين در حوادث غير مترقبه؛

طول مدت دوره: 2 هفته

 

روان شناسي اوضاع وخيم (دوره عملي و تئوري از جمله آموزش هاي رواني)

محتواي دوره:

تغيير شخصيت فردي ار نقطه نظر رواني؛

شناسايي و مقابله با اضطراب به عنوان عامل خطر؛

آموزش بروز رفتار لازم در حوادث؛

كمك هاي رواني؛

طول مدت دوره: 2 هفته

 

تكنولوژي ارتباطات مؤثر با استفاده از رسانه ها (دوره عملي و تئوري بر اساس مراكز خبرگزاري)

محتواي دوره:

فن بيان؛

گفتار عمومي؛

فعاليت حرفه اي و جريانات رسانه ها؛

مهارت آماده سازي مواد جهت چاپ؛

آماده سازي برنامه هاي راديوتلويزيوني؛

طول مدت دوره: 2 هفته

 

آماده سازي كادر علمي

مدرك دكتري و فوق دكتري

داراي تخصص هاي زير مي باشد:

"ايمني صنعتي و ايمني در برابر آتش" و "ايمني در حوادث غير مترقبه"

 بر اساس آموزش عالي

زمان آموزش حضوري 3 سال و غير حضوري 4 سال مي باشد.

كميسيون دفاعيه تز در تخصص هاي زير مي باشد:

•"ايمني صنعتي و ايمني در برابر آتش"

(علوم فني)

•"ايمني در حوادث غير مترقبه"

(علوم فني)

كارشناسي ارشد علمي

داراي تخصص هاي زير مي باشد:

"پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه"

زمان آموزش حضوري 1 سال و غير حضوري 1.5 سال

درجه آكادمي اختصاص داده شده: "كارشناس ارشد علوم فني"

کرسی ها

كرسي هاي بلوك نظارت و پيشگيري

•كرسي مديريت حفاظت در برابر حوادث غير مترقبه
•كرسي ايمني صنعتي و ايمني در برابر آتش
•كرسي سيستم هاي اتوماتيك ايمني
 

كرسي هاي انستيتو

•كرسي علوم طبيعي
•كرسي علوم انساني
•كرسي زبان هاي رايج
 

كرسي هاي بلوك تاكتيكي-عملياتي

•كرسي تكنيك هاي امدادي نجات آتش سوزي
•كرسي مقابله با حوادث غير مترقبه
•كرسي آموزش فيزيكي و امدادي نجات آتش سوزي
 
 

آموزش عملي (پراكتيك)

بخش آموزشي امداد نجات آتش نشاني در انستيتو فعاليت مي نمايد كه روزانه عزيمت هايي را به منظور مقابله با حوادث غير مترقبه حقيقي سازماندهي مي كند.

فعاليت علمي

انستيتو فعالانه، عمليات علمي – تحقيقاتي و طراحي در زمينه ي ايمني صنعتي و ايمني در برابر آتش و حفاظت در برابر حوادث غير مترقبه را برگزار مي نمايد.

دانشكده هاي علمي – آموزشي در زمينه ي استحكام و ثبات ساختمان ها و تجهيزات در هنگام آتش سوزي و انفجارات و تامين امنيت افراد در حوادث غير مترقبه و هم چنين توسعه ي متدها و روش هاي مقابله با حوادث غير مترقبه و تاكتيك هاي استفاده از آنان ايجاد و توسعه يافته است.

نرم افزارهاي آموزشي

انستيتو با پيوستن به استراتژي آموزش نوآورانه، توسعه ي نرم افزارهاي تخصصي را تحقق مي بخشد.

انستيتو به منظور اين هدف برنامه هاي آموزشي در گرايشات عمليات نظارتي – پيشگيرانه و تاكتيكي – عملياتي را توسعه و تحقق بخشيده است.

 

مركز امداد بحرانهاي رواني

اهداف اصلي مركز عبارتند از:

•اجراي تحقيقات علمي در زمينه ي بحرانهاي بغرنج رواني؛
•تامين و تحليل اطلاعات و نيز آموزش متدهاي علمي جهت متخصصين روانكاو؛
•ايجاد، تعميم و استفاده از تكنولوژي هاي مدرن روان شناسي، من جمله حل مسائل روان شناختي ايجاد شده براي كاركنان و افراد وزارت حوادث غير مترقبه در شرايط حوادث غير مترقبه؛
 

بخش كارشناسي

تحقق فعاليت هاي مشاوره اي و كارشناسي در زمينه ي تامين ايمني در برابر آتش سوزي، من جمله موارد زير، فعاليت اصلي انستيتو به شمار مي آيد:

•آموزش برنامه ريزي اقدامات اصولي، فني و قانوني لازم و استاندارد نمودن سيستم هاي آتش نشاني؛
•طراحي شناسنامه هاي ايمني در مواقع آتش سوزي؛
•محاسبات گسترده در راستاي ايمني آتش سوزي.

در اين انستيتو لابراتوري جهت آزمايشات در حال فعاليت مي باشد كه به منظور اجراي آزمايشات تعيين قابليت انفجار مواد و نيز تعيين دماي احتراق در نظر گرفته شده است.

 

خدمات

•سكونت در خوابگاه مجهز؛
•وعده هاي غذايي در سالن هاي غذاخوري و بوفه موسسه آموزشي؛
•تامين لباس هاي يونيفرم؛
•دسترسي به منابع اطلاعاتي؛
•امكانات ورزشي و تفريحي مدرن؛
•خدمات پزشكي؛
•آموزش رانندگي وسايل حمل و نقل موتوري نوع "B"؛
 

ورزش

11 گروه ورزشي در رشته هاي مختلف ورزشي در اين انستيتو سازماندهي شده است.

در اين انستيتو، براي ورزشكاران متخصص، دانشكده ورزشي در زمينه ي "ورزش امداد نجات" وجود دارد كه داراي شهرت جهاني مي باشد و تاكنون ورزشكاران جهاني متعددي را در زمينه ي مذكور پرورش داده است كه بعضاً موفق به كسب مدالهاي جهاني گرديده اند.

 

 

 

    
لیست موضوعات
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه رایزنی و سلوک آموزش نوا محفوظ می باشد.
طراحی سایت و میزبانی وب : ایران طراح