>> صفحه اصلی
         >> درباره روسانا
         >> اخبار
         >> مقالات
         >> تماس با ما
         >> نمایشگاهها

 
جستجو در سایت
انستیتو مهندسی گومل

انستیتو مهندسی گومل

با احساس نياز مبرم به آموزش مديريت بحران و شكل گيري شاخه ي تخصصي پيشگيري و مقابله با بحران، انستيتوي گومل در سال 2004 ميلادي به دستور وزير محترم حوادث غير مترقبه بلاروس  آموزشگاه مديريت مهندسي بحران گومل  به  انستيتوي مهندسي گومل  تغيير نام يافت.

پروسه ي آموزشي

كرسي هاي انستيتو به قرار زير است:

 • كرسي مقابله با حوادث غير مترقبه
 • كرسي ايمني صنعتي و آتش سوزي
 • كرسي آموزش امداد نجات آتش نشاني
 • كرسي اصول فني امداد نجات آتش نشاني
 • كرسي علوم طبيعي
 • كرسي علوم انساني
 • كرسي مديريت امنيت بحران در برابر حوادث غير مترقبه
 • كرسي زبان هاي زنده
 •  

دانشكده هاي انستيتو

دانشكده مهندسي

اطلاعات عمومي

دانشكده مهندسي يك ساختار سازماني – اداري در انستيتو مهندسي گومل وزارت حوادث غير مترقبه به شمار مي آيد. اين دانشكده فعاليت هاي علمي و آموزشي را در چارچوب آموزش پرسنل براي ارگان ها و بخش هاي حوادث غير مترقبه جمهوري بلاروس در تخصص "پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه" تحقق مي بخشد.

اهداف اصلي دانشكده

 • سازماندهي و اجراي پروسه ي آموزشي؛
 • اجراي برنامه هاي آموزشي آموزش عالي در تخصص "پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه"؛
 • سازماندهي همكاري دانشكده با سازمان ها و دانشگاه هاي خارجي و بلاروسي به منظور آموزش متخصصين؛
 • ايجاد شرايط لازم جهت گسترش استعداد و قابليت هاي خلاقانه دانشجويان و جذب آنان در عمليات علمي – تحقيقاتي؛
 • تحقق بخشي اقدامات در زمينه ي آمادگي رزمي كاركنان دائمي و موقت جهت اجراي اهداف خدماتي – عملياتي.

عملكرد دانشكده

 • سازماندهي فعاليت آموزشي، علمي،‌ علمي – تحقيقاتي؛
 • اجراي برنامه هاي آموزشي حرفه اي در تخصص "پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه"؛
 • ارتقاي سطح حرفه اي و اخلاقي كاركنان دانشكده؛
 • نظارت بر وضعيت مكان هاي صنعتي و آموزشي؛
 • ارتباط با فارغ التحصيلان.

 

دانشكده غير حضوري

در سال 2002 به دستور وزير حوادث غير مترقبه جمهوري بلاروس، دستور تاسيس اين دانشكده در انستيتو مهندسي گومل صادر شد و از آن پس فعاليت اين دانشكده آغاز گشت.

مدت زمان آموزش در دانشكده:

 • 5 سال بر اساس آموزش متوسطه عمومي، متوسطه تخصص؛
 • 3 سال بر اساس آموزش متوسطه تخصصي در مقطع تخصصي.

 

دانشكده بازآموزي و ارتقاي تخصص

دانشكده بازآموزي و ارتقاي تخصص "انستيتو مهندسي گومل" وزارت حوادث غير مترقبه جمهوري بلاروس بر اساس تصميم مسئولين ذيربط وزارت حوادث غير مترقبه جمهوري بلاروس تاسيس شد.

هدف اصلي دانشكده - سازماندهي و ارائه خدمات در زمينه ي آموزش تكميلي – ارتقاي تخصص و بازآموزي پرسنل مي باشد.

دانشكده بازآموزي ارتقاي تخصص بر اساس مجوز تخصصي وزارت آموزش جمهوري بلاروس بازآموزي دوره هاي زير را برعهده دارد:

 • باز آموزي متخصصين با آموزش عالي در تخصص هاي:

"ايمني و بهداشت شغلي در حوزه هاي غير توليدي" (زمان آموزش 24 ماه)

"ايمني صنعتي" (زمان آموزش 18 ماه)

 • بازآموزي دوره ي مخصوص صعود به ارتفاعات بلند؛
 • ارتقاي تخصص پرسنل در دوره هاي انستيتو مطابق با درخواست سازمانها (بدين گونه كه كشور درخواست كننده مي تواند نيازهاي آموزشي خود را مطرح نمايد تا بر اساس آن دوره ي مورد نظر كشور مذكور سازماندهي و اجرا گردد؛
 • دوره هاي آموزشي در زمينه ي ايمني آتش سوزي.

كرسي هاي دانشكده:

1. كرسي مقابله با حوادث غير مترقبه

واحدهاي اين كرسي:

 • تاكتيك اجراي عمليات امداد نجات؛
 • تاكتيك اطفاي حريق و اجراي عمليات امداد نجات؛
 • سازماندهي عمليات خلاقانه؛
 • عوامل خطرساز حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان؛
 • كمك هاي اوليه؛
 • اصول سازماندهي و متد شناسي تحقيقات علمي؛
 • شيمي.

2. كرسي علوم طبيعي

3. كرسي كنترل مقابله با حوادث غير مترقبه

واحدهاي اين كرسي:

 • سازماندهي فعاليت سازمان ها و بخش هاي حوادث غير مترقبه؛
 • سيستم دولتي پيشگيري از حوادث غير مترقبه؛‌
 • مقابله با حوادث غير مترقبه؛
 • ايمني و بهداشت شغلي.

4. كرسي ايمني صنعتي و ايمني در برابر آتش سوزي

واحدهاي اين كرسي:

 • ايمني آتش سوزي در ساختمان؛
 • اصول مقابله در برابر حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان؛
 • ايمني آتش سوزي سيستم هاي مهندسي؛
 • ايمني صنعتي و آتش سوزي (ارشد)؛
 • ايمني در حوادث غير مترقبه

5. كرسي امداد نجات آتش سوزي و تربيت بدني

واحدهاي اين كرسي:

 • تربيت بدني؛
 • آموزش امداد نجات؛
 • آموزش هوابرد؛
 • آموزش نظامي؛
 • محافظت در برابر سلاح هاي كشتار جمعي.

6. كرسي تكنيك هاي امداد نجات آتش سوزي

واحدهاي اين كرسي:

 • تكنيك امداد نجات آتش سوزي؛
 • مكانيك كاربردي؛
 • سيستم هاي فني مقابله با حوادث غير مترقبه
 • ماشين هاي مهندسي؛

7. كرسي زبان هاي زنده

واحدهاي اين كرسي:

 • زبان خارجي (زبان هاي انگليسي و آلماني)
 • پركتيك ارتباطات خارجي (زبان هاي انگليسي و آلماني)
 • زبان شناسي ارتباطي (زبان هاي انگليسي و آلماني)
 • زبان خارجي (ارشد – زبان هاي انگليسي و آلماني)

8. كرسي علوم انساني

واحدهاي اين كرسي:

 • تاريخ بلاروس؛
 • فلسفه؛‌
 • جامعه شناسي؛
 • علوم سياسي؛
 • روان شناسي؛
 • زبان بلاروسي 
 
    
لیست موضوعات
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه رایزنی و سلوک آموزش نوا محفوظ می باشد.
طراحی سایت و میزبانی وب : ایران طراح