>> صفحه اصلی
         >> درباره روسانا
         >> اخبار
         >> مقالات
         >> تماس با ما
         >> نمایشگاهها

 
جستجو در سایت
معرفی وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری بلاروس

معرفی وزارت حوادث غیرمترقبه جمهوری بلاروس

تنظيم و مديريت پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان، پدافند غيرعامل، ايمني در برابر آتش سوزي، ايمني صنعتي و مقابله با نشتي هاي مواد شيميايي خطرناك بر عهده ي اين ارگان مي باشد.

اهداف اين ارگان به شرح زير مي باشد:

 • اجراي سياست هاي دولت در زمينه ي پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان، پدافند غير عامل، ايمني در برابر آتش سوزي
 • اجراي نظارت دولت بر عملكردهاي تخصصي در زمينه ي حفاظت از افراد و امكنه در برابر حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان، پدافند غير عامل و ...
 • هماهنگي فعاليت هاي ديگر ارگان هاي مديريت دولتي و سازمان هاي پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان، پدافند غير عامل و ...
 • سازماندهي اقدامات در زمينه ي مقابله با حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان
 • سازماندهي و مشاركت در عملكرد سيستم هاي دولتي پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان، پدافند غيرعامل و ...
 • آماده سازي ارگان ها، بخش ها و سازمان هاي حوادث غير مترقبه بلاروس
 • حفظ آمادگي رزمي ارگان ها و بخش هاي حوادث غير مترقبه
 • موسسات آموزشي
 • انستيتو بازآموزي و ارتقاي تخصص وزارت حوادث غير مترقبه جمهوري بلاروس
 • انستيتو مديريت مهندسي بحران وزارت حوادث غير مترقبه جمهوري بلاروس
 • انستيتو مهندسي گومل وزارت حوادث غير مترقبه جمهوري بلاروس

همكاري هاي بين المللي

سازماندهي و گسترش همكاريهاي بين المللي در زمينه ي پيشگيري و مقابله با پيامدهاي حوادث غير مترقبه يكي از فعاليت هاي اصلي اين ارگان محسوب مي شود.

در كشورهاي در حال توسعه ميزان خسارات وارده از حوادث غير مترقبه به 40-30% مي رسد، به همين دليل ضرورت ايجاب كرده كه كشورهاي مختلف جهت اجراي عمليات امداد نجات، كمك هاي بشردوستانه، تبادل تكنولوژي هاي مدرن تمام توان و نيرويشان را متحد سازند تا اين كه تلفات جاني و مالي در هنگام حوادث تا حد زيادي كاهش يابد.

ايجاد و گسترش همكاري ها با سازمان هاي زير از اهداف اين ارگان مي باشد:

 • سازمان ملل متحد؛
 • آژانس بين المللي هسته اي؛
 • كميته ي بين المللي فني در زمينه ي اطفاي حريق؛
 • سازمان بين المللي پدافند غير عامل؛
 • شوراي بين دولتي حوادث غير مترقبه طبيعي و پديد آمده توسط انسان؛
 • گروه بين المللي تجسس و نجات؛
 • و ...

ساختار پرسنلي وزارتخانه :

 • وزير حوادث غير مترقبه
 • معاون اول وزير
 • معاون وزير
 • مدير عامل سيستم دولتي پيشگيري و مقابله با حوادث غير مترقبه و پدافند غير عامل
 • مدير خدمات امداد نجات و مقابله با حوادث غير مترقبه
 • مدير كارگزاري و كنترل اجرايي
 • مدير پرسنل
 • مدير همكاريهاي بين الملل
 • مدير نظارت و پيشگيري
 • مدير مالي و اقتصادي
 • بخش كنترل عملياتي
 • بخش سازماندهي آموزش به افراد و آموزش حرفه اي
 
    
لیست موضوعات
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه رایزنی و سلوک آموزش نوا محفوظ می باشد.
طراحی سایت و میزبانی وب : ایران طراح